Skip to main content Skip to footer

Naucz się nurkować na NITROKSIE w Egipcie

Kurs PADI Enriched Air Diver - Nitrox w Hurghadzie

Coraz więcej centrów nurkowych i łodzi safari w Hurghadzie (Egipt) ma w swojej ofercie nurkowania na nitroksie (EAN, nitrox).

Żeby móc z nich skorzystać należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Możesz zdobyć ja z nami w centrum nurkowym w Hurghadzie podczas kursu nitroksowego. Po kursie nitroksowym będziesz mógł zamówić dowolny nitroks do 40% zawartości tlenu w mieszance. Mieszanki nitroksowe są optymalne do nurkowań na głębokość 25 - 30 metrów. Kurs obejmuje nie tylko teorię, ale także zastosowanie praktyczne, 2 nurkowania na nitroksie. 

Podczas kursu nitroksowego PADI Enriched Air Diver nauczysz się:

  • jak zmierzyć zawartość tlenu w mieszance
  • jak dobrać najlepszą mieszankę gazu dla danej głębokości
  • jak policzyć limit bezdekompresyjny dla danej mieszanki nitroksowej
  • jak policzyć minimalną przerwę powierzchniową pomiędzy nurkowaniami
  • sposoby mieszania i otrzymywania nitroksu

Podczas kursu nitroksowego zauważysz, że:

  • podczas używania nitroksu wydłuża się limit bezdekompresyjny
  • skracają się przerwy powierzchniowe