Skip to main content Skip to footer

Rafy koralowe i wraki Morza Czerwonego

Miejsca nurkowe w Hurghadzie

Gdzie można nurkować w Hurghadzie?

Przygotowaliśmy dla Państwa podstawowe informacje o miejscach nurkowych w Hurghadzie. Również nasza książka papierowa jest dostępna w językach angielskim i czeskim. Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami.

Zanim wyruszysz na nurkowanie w Morzu Czerwonym w Egipcie, warto wiedzieć, jakie miejsca do nurkowania można tu znaleźć. W okolicach Hurghady znajdziesz wiele miejsc do nurkowania, które różnią się zarówno stopniem trudności, jak i tym, co masz szansę zobaczyć.

Planując lokalizację, do której się udamy, kierujemy się tym, gdzie nurkowie byli już z nami, aby podczas swojego pobytu mogli zobaczyć jak najwięcej różnych miejsc. Ale trzeba też wziąć pod uwagę, że dostępność niektórych lokalizacji uzależniona jest od aktualnej pogody, np. do niektórych raf nie da się dotrzeć przy silnym wietrze.

Miejsca nurkowe w okolicy Hurghady

SHAAB EL ERG

Najdalej na północ położone miejsce nurkowe, do którego można dopłynąć łodzią podczas jednodniowej wyprawy z Hurghady. Znajduje się ono pomiędzy Hurghadą a El Gouną - łodzie z El Gouny przypływają tu bardzo często, łodzie z Hurghady rzadziej, ze względu na odległość. Jest to także rafa, na której zatrzymują się łodzie safari płynące na północ. Na rafie tej możemy podziwiać twarde koralowce szczególnie piękne w kanale pomiędzy główną rafą a Gota Shaab El Erg. W północnej części rafy zlokalizowane są wieże porośnięte koralowcami. Lecz miejsce to słynie z tego, że stosunkowo często możemy spotkać tu grupę delfinów, szczególnie lubią pojawiać się w lagunie. Dotyczy to głównie spokojnych, bezwietrznych dni w okresie lata. Jeżeli nie próbujemy ich dotykać lub płoszyć goniąc je, mamy szansę na nawet półgodzinne pływanie pomiędzy tymi wodnymi ssakami. W północnej części rafy możliwe jest spotkanie mant.

SHAAB ABU NUGAR

Rafa o kształcie litery "T" posiada plateau z dużą ilością rozsianych ergów. W obrębie tej rafy wyróżnić można także dwa inne miejsca nurkowe o nazwach: Gota Abu Nugar i Shab Iris. Shab Iris jest szczególnie pięknym miejscem, zwłaszcza dla osób zajmujących się fotografia podwodną. Podwodne ergi rozproszone są na piaszczystym podłożu porośniętym przez twarde korale. Ze względu na prądy miejsce polecane dla osób, które mają już doświadczenie. Dzięki temu, że nie są to miejsca nadmiernie eksploatowane obecnością nurków, nurkując tutaj mamy wrażenie, że dotąd żadna osoba przed nami tutaj nie nurkowała.

UMM GAMAR

Miejsce zlokalizowane wokół wyspy przypominającej kształtem księżyc. W południowej części znajduje się plateau. Zwykle nurkowania rozpoczynają się od plateau w kierunku zachodnim dochodząc do ściany z drop off. Po drodze mija się olbrzymie bloki skalne obficie porośnięte przez miękkie korale oraz zamieszkałe przez ławice małych ryb. W jednym z bloków znajduje się szczelina, w której można obserwować olbrzymią liczbę glassfish. Nurkując głębiej możemy na 28 metrach dopłynąć do małej jaskini, która położona jest pod jednym z bloków skalnych. To miejsce nurkowe oferuje wiele wrażeń zarówno dla osób z mniejszym jak i z większym doświadczeniem nurkowym. Nurkowie z większym stażem mogą zdecydować się tutaj na nurkowanie w prądzie, które przebiegać będzie wzdłuż ściany i kończyć się na plateau. Dla osób, które robią zdjęcia pod wodą zapewne będzie to jedno z ulubionych miejsc dostępnych z Hurghady. Na rafie dość często spotkać można żółwia oraz duże mureny przepływające pomiędzy małymi ergami zlokalizowanymi na dnie plateau.

SHAABRUHR UMM GAMAR

Miejsce nurkowe położone w pobliżu Umm Gamar. Zwykle podczas jednego dnia nurkowego odbywa się nurkowania na obydwu tych miejscach nurkowych. Shaabruhr Umm Gamar jest długą rafa, w jej części zachodniej znajduje się plateau, które łagodnie schodzi do głębokości około 30 metrów i kończy się ścianą. Na tym miejscu nurkowym możemy obejrzeć wiele małych jaskiń, zlokalizowanych na niewielkich głębokościach, obficie zamieszkałych przez faunę i florę Morza Czerwonego. Na końcu plateau po stronie zachodniej znajdują się szczątki wraku egipskiej łodzi. Wiele nurkowań na tej rafie odbywa się w dryfcie, co czyni to miejsce atrakcyjnym dla nurków zaawansowanych.

CARLESS REEF

Dwa olbrzymie podwodne ergi położone na plateau, za którym rozciąga się ściana z drop off. Ponieważ miejsce to nie ma żadnej bariery chroniącej przed falą i prądami to nurkowanie tutaj jest możliwe tylko przy bezwietrznej pogodzie. Zwykle prądy na i pod powierzchnią wody mają kierunek z północy. Pomiędzy ergami rozciąga się ogród koralowy. Rafa ta znana jest z tego, że możemy tam spotkać olbrzymie mureny przepływające swobodnie między skalnymi blokami. Nurkując wzdłuż ściany spotkamy ławice ryb oraz bardzo duże grupery.

EL FANADIR

Jedna z najbliżej położonych raf w Hurghadzie. Z centrów zlokalizowanych w Daharze dopłyniemy tam łodzią po około 20 minutach. Długa ściana rafy ciągnie się z północy na południe. Wzdłuż ściany rozciąga się plateau, początkowo wąskie w części północnej i stopniowo rozszerzające się ku południu. Plateau kończy się ścianą z drop off. Bardzo łatwo tutaj nurkować w prądzie gdyż prąd zazwyczaj z północy pokieruje nas wzdłuż ściany. Podczas nurkowań nocnych możemy spotkać tutaj dużego ślimaka nagoskrzelnego - hiszpańską tancerkę.

FANOUS (EAST)

Rafa z ogromną laguną, w której bardzo często można spotkać delfiny. Wypływając z laguny dotrzemy do ergów bujnie porośniętych koralami. Pomiędzy ergami rozciąga się ogród koralowy, w którym natknąć się możemy na żółwie. Często w tym miejscu możliwe jest nurkowanie w prądzie - przepływamy wokół ergów, następnie kierujemy się do ściany a na koniec wpływamy do laguny.

FANOUS (WEST)

Kilkanaście metrów od ściany rafy rozciąga się ogród koralowy, w którym zlokalizowane są dwa główne ergi. Szczególnie piękny jest mniejszy, bardziej oddalony - fotografowie podwodni na pewno zechcą zabawić przy nim dłużej. W drodze powrotnej wraca się przy głównej ścianie rafy. Jest to również miejsce, gdzie możemy spotkać delfiny.

TURTLE BAY

Dwie niewielkie laguny, położone jedna za drugą. Z drugiej laguny istnieje możliwość przepłynięcia płytkim przesmykiem nad ścianą rafy na drugą jej stronę. Podczas przepływania należy zachować ostrożność, gdyż nad rafą znajduje się tylko metr wody. Roztacza się tam widok na ścianę pokrytą koralowcami twardymi, dalej dopłynąć można do kolejnej laguny, w której obejrzymy koralowy ogród. W drodze powrotnej płyniemy wzdłuż ściany, mając możliwość obejrzenia bogactwa występujących tam koralowców. Ponadto, jak sama nazwa rafy wskazuje, możemy spotkać tutaj żółwie, które żywią się miękkimi koralowcami porastającymi koralowy ogród. Czasem również zdarza się obecność delfinów, które przypływają tu z pobliskiego Fanous.

SMALL GIFTUN

Wyspa znajduje się na terenie Parku Narodowego. W pobliżu Small Giftun można zrobić wiele różnych nurkowań, ale nurkowanie w prądzie jest najciekawsze. Dryft rozpoczyna się na wysokości budki policyjnej zlokalizowanej na wyspie. Pod wodą rozciąga się drop off. Płyniemy z prądem na głębokości maksymalnej 30 metrów i oglądamy olbrzymie gorgonie wyrastające ze ściany. Możemy zobaczyć również olbrzymie napoleony przepływające w toni wody. Następnie wpływamy na plateau porośnięte koralowym ogrodem i z prądem kierujemy się do ściany głównej rafy. Nie ma wątpliwości, że jest to jedno z najciekawszych nurkowań w Hurghadzie.

ABU RAMADA

Wyspa, wokół której zlokalizowanych jest wiele miejsc nurkowych. Możemy tutaj wykonać zarówno nurkowania stacjonarne jak również nurkowania w prądzie. Najbardziej popularne miejsce nurkowe to South Abu Ramada - charakterystyczne tarasy plateau, na których rozmieszczone są bloki skalne. Możemy tu także obejrzeć ells garden. Zwykle nurkowania tutaj kończą obejrzeniem szczątków wraku położonych na 5 metrach. Erg Abu Ramada - miejsce nurkowe stosunkowo nieduże, lecz niezwykle malownicze. Składa się z kilku olbrzymich ergów wyrastających z plateau. Ponieważ ściana główna rafy jest oddalona to możemy tutaj nurkować tylko w dni bezwietrzne, choć i tak jest to miejsce ze stosunkowo jak na Hurghadę, silnym prądami. Dla podwodnych fotografów będzie to niewątpliwie raj, ze względu na obfitość miękkich korali oraz całej masy ławic, które niczym ruchome ściany otaczają ergi.

GOTA ABU RAMADA

Również w przypadku tej rafy znajduje się tu kilka miejsc nurkowych: Gota Abu Ramada (East), Gota Abu Ramada (West) oraz możemy tutaj wykonać kilka różnych nurkowań w prądzie zaczynając od północnej części rafy. Znajdziemy tu olbrzymi ogród koralowy, uformowany w labirynt, wiele ławic ryb oraz podwodne ergi porośnięte koralowcami. Dzięki temu, ze maksymalna głębokość tutaj wynosi 12 - 15 metrów urodą tego miejsca mogą cieszyć się wszyscy nurkowie, niezależnie od stopnia doświadczenia. Pomimo, że jest to miejsce bardzo popularne nadal uważane jest za jedno z piękniejszych w Hurghadzie.

EL ARUK

Zlokalizowane w pobliżu wyspy Gigtun, na ogromnym plateau o głębokości 10 15 metrów. Rozrzuconych jest tutaj ponad 40 ergów. W obrębie El Aruk znajduje się kilka miejsc cumowniczych dla łodzi, stąd też będąc tu kilka razy możemy obejrzeć różne miejsca. Czasami zdarzają się tutaj silne prądy. Pływając tutaj należy korzystać z kompasu, gdyż łatwo stracić orientację pośród wielu podwodnych ergów. Szczególnie interesujący jest jeden z większych ergów, w którym znajduje się szczelina - bywają dni, kiedy wypływa z niej kilkanaście skrzydlic polujących na drobne ryby mieszkające w szczelinie. Ponadto jest to miejsce, w którym podczas nieomal każdego nurkowania wypatrzeć możemy doskonale maskujące się skorpeny i ryby kamień.

BANANA REEF

Zlokalizowana pomiędzy dużym i małym Giftunem. Jest to również rafa znajdująca się na terenie Parku Narodowego i jak wszystkie rafy na jego terenie zachwyca urodą. Przepiękny, duży erg, zwłaszcza jego wschodnia ściana, obficie porośnięta miękkimi koralowcami, wśród których ławice małych ryb poruszają się zgodnie w kierunku od i do rafy. Ze względu na silne prądy najlepiej odbyć tutaj nurkowanie w dryfcie. Maksymalna głębokość nurkowania w tym miejscu to około 12 metrów.

BEN EL GEBEL (TORFA EL SHAHED)

Miejsce to położone jest tuż przy Banana Reef, ale ze względu na słabsze prądy jest dostępniejsze dla mniej zaawansowanych nurków. Płytka woda, dobre oświetlenie i bogactwo flory i fauny czynią to miejsce niezwykle atrakcyjnym dla podwodnej fotografii. Oprócz ogrodu z korali możemy tu podziwiać kilka ergów porośniętych miękkimi koralowcami.

RAS DISHA

Jest to mała zatoka zlokalizowana w południowej części Hurghady, czas płynięcia łodzią z centrów nurkowych zlokalizowanych w północnej części miasta wynosi około 90 minut, stąd też nie jest to często wybierana rafa, jeśli wypływamy z północy miasta. Sama główna rafa nie jest szczególnie interesująca, ale za to ergi, które opływamy w drodze powrotnej kierując się ku łodzi są jak najbardziej warte obejrzenia. W jednym z ergów znajduje się tunel w koralach, tunel jest na głębokości około 5 metrów, stąd też możemy odbyć przy nim przystanek bezpieczeństwa przyglądając się glassfish, które żyją tu w ogromnej ilości.

ABU HASHISH

Również stosunkowo odległa rafa, jeśli wypływamy z północnej części Hurghady. Znajduje się ona na południe od centrum miasta. Przy ścianie rozciąga się plateau, które łagodnie opada od głębokości 10 do 20 metrów. Na plateau możemy oglądać bloki korali oraz znaleĽć tu możemy miejsca porośnięte trawą morską - stąd też nazwa tego miejsca. Możemy spotkać tutaj sporo płaszczek, muren i nadymek. Nurkowie bardziej zaawansowani mają szansę zanurkować w prądzie wzdłuż ściany, natomiast nurkowie mniej doświadczeni skorzystają z płytszego nurkowania wzdłuż plateau z koralowym ogrodem.

Mamy też kilka wraków w pobliżu wybrzeża Hurghady, na których nurkujemy: trałowiec El Mina lub Mohammed Hasabela, łódź rybacka w pobliżu wraku El Mina. W porcie znajduje się także mały wrak zwany Baliną.