Skip to main content Skip to footer

Nauč se s námi potápět

Kurz PADI Open Water Diver v Hurghadě

Pokud chcete začít s potápěním, je pro Vás určena právě tato nabídka - kurz potápění PADI Open Water Diver (potápěč na otevřených vodách) v Hurghadě.

Po absolvování kurzu získáte certifikát opravňující Vás k potápění na otevřených vodách do hloubky 18 metrů po celém světě. Kurz mohou absolvovat i děti už od věku 10 let (s hloubkovým omezením do 12 metrů). Během kurzu projdete školením použití potápěčské výstroje a získáte potřebné dovednosti, potřebné pro bezpečný pobyt pod vodou.

Open Water Diver Course Hurghada

Co zahrnuje základní kurz potápění PADI OWD:

Kurz se skládá ze třech modulů: výuka teorie, nácvik v chráněné vodě, ponory na otevřené vodě.

Výuka teorie: Studium teorie za pomoci výkladů instruktora, instruktážního filmu a vlastních studijních materiálů. Materiály jsou k dispozici v českém jazyce. V průběhu celého kurzu budete probírat a ověřovat získané vědomosti společně s instruktorem. Teoretická část kurzu je zakončena testem. Doporučujeme online studium potápěčské teorie prostřednictvím PADI eLearning®.

Trénink v chráněné vodě: Ještě před skutečnými ponory trénujeme v bazéně či mělké klidné vodě v moři základní dovednosti a návyky potřebné pro potápění. Naučíte se sestavit a obsluhovat potápěčskou výstroj, dále projdete výcvikem, který Vám umožní nabýt dovednosti pro bezpečné potápění. Z prováděných cviků zmiňujeme například: očištění masky pod vodou bez nutnosti vynoření se, kontrola vztlaku a také nácvik toho, jak se zachovat v různých havarijních situacích.

Potápění na otevřené vodě: ​Další částí kurzu je výcvik na otevřené vodě, to znamená, že absolvujete 4 ponory, které se odbývají z lodi na útesech v okolí Hurghady. Na otevřené vodě se rovněž opakujeme některá cvičení prováděná ve vodě chráněné.

Pokud si u nás vyberete kurz potápění nebo potápěčský balíček, dostanete své podvodní fotografie nebo video zdarma.

Typický příklad průběhu kurzu PADI OWD:

1. den
8:30 - 10:00 výuka teorie
10:00 - 11:00 příprava potápěčské výstroje, instruktáž před nácvikem potápění v chráněné vodě (zásady bezpečnosti, potápěčské signály, vysvětlení cviků)
11:00 - 15:00 nácvik v chráněné vodě
2. a 3. den
8:30 - 16:00 dva výcvikové ponory na otevřené vodě za den, ponory se obvykle dělají z lodi u korálových útesů

Potápění si nejprve můžete s námi vyzkoušet - nabízíme ZKUŠEBNÍ PONORY.