Skip to main content Skip to footer

Korálové útesy a vraky Rudého moře

Potápěčské lokality v Hurghadě

Kde se můžete potápět v Hurghadě?

Připravili jsme pro Vás základní informace o potápěčských lokalitách v Hurghadě. Naše papírová kniha je k dispozici také v angličtině a češtině. Máte-li zájem, kontaktujte nás.

Než se v Egyptě vydáte potápět do Rudého moře, je dobré vědět, jaké potápěčské lokality zde najdete. V okolí Hurghady najdete mnoho míst k potápění, která se liší jak obtížností, tak i tím, co máte šanci vidět.

Při plánování, do které lokality se vydáme, se řídíme tím, kde už u nás potápěči byli, aby během pobytu viděli co nejvíce různých míst. Ale také je třeba vzít v úvahu, že dostupnost některých lokalit závisí na aktuálním počasí, například na některé útesy se při silném větru nedostanete.

Seznam potápěčských lokalit v okolí Hurghady

Shaab El Erg

Nejvzdálenější potápěčská lokalita severním směrem. Nachází se mezi Hurghadou a El Gounou, proto sem lodě z El Gouny připlouvají kvůli vzdálenosti častěji. Na tomto útesu také kotví safari loď směřující na sever. Na útesu můžeme pozorovat pěkné tvrdé korály, zejména v kanále mezi hlavním útesem a menším Gotta Shaab El Erg. V severní části najdeme korálovou zahradu a věže porostlé různými druhy korálů. Místo je však vyhlášené především tím, že zde zejména v klidných bezvětrných dnech můžeme potkat skupinu delfínů. Pokud se jich nedotkneme, máme šanci si mezi těmito vodními savci zaplavat.

Abu Nugar

Velký útes ve tvaru písmene „T“ je obklopen pískovou plochou, na které je řada větších i menších korálových bloků. V blízkosti tohoto útesu je možné najít několik potápěčských lokalit jako: Shaab Iris, Erg Iris, Gotta Abu Nugar, Shaab Abu Nugar. Shab Iris je pěkná lokalita vhodná pro fotografování pod vodou. Na písčitém dně pokrytém tvrdými korály jsou rozmístěny malé podvodní bloky. Také v mělké části hlavního útesu můžete najít velké tvrdé korály obklopené mnoha korálovými rybami. Vzhledem k tomu, že lokalita není vystavena nadměrnému provozu velkého množství potápěčů, dává vám pocit, že se zde nikdo před vámi nepotápěl.

Abu Galawa

Dlouhý útes na severu Hurghady, kolem kterého najdeme několik lokalit. Marsa Abu Galawa – chráněná laguna, převážně písčitá mělká plocha s úhořími zahradami přecházejícími do korálové zahrady na okraji výpadovky. Sakhwa Abu Galawa – nejsevernější z útesů Abu Galawa a také nejzajímavější, místo s korálovými zahradami a zdí. Gotta Abu Galawa – nedaleký kruhový útes obklopený plochou s několika korálovými věžemi a korálovou zahradou se zajímavými tvrdými korály. Erg Abu Galawa – dostupné pouze za bezvětrného počasí s možností silnějších proudů a výskytem obrovských stolových korálů.

Umm Gamar

Místo pro potápění poblíž ostrova ve tvaru půlměsíce. Na jižní straně je obklopena mělkou plošinou, ale většinou potápěči míří přes plošinu východním směrem k hluboké stěně. Cestou míjí velké korálové bloky porostlé tvrdými i mnoha měkkými korály obývanými hejny ryb. Z hluboké zdi se tyčí tři korálové věže. V první z nich je jeskyně obývaná velkým hejnem parmovců a menšími druhy kaniců. Ve druhé věži, pokud se ponoříme do 28 metrů, je možné doplavat do jeskyně. Místo je vhodné pro začátečníky i pokročilé potápěče. Zkušenější si mohou skočit na driftový ponor, který začíná nad hlubokou stěnou a končí na mělkém platu. Na útesu je často možné potkat velké murény nebo dokonce želvu. Na North Umm Gamar je také možné provést pick up drift.

Shabruhr Umm Gammar

Potápěčská lokalita poblíž ostrova Umm Gamar. Většinou se oba ponory odehrávají na těchto dvou místech v jeden den. Je to dlouhý útes, na jehož západní straně najdeme náhorní plošinu. Směrem k východu nejprve zvolna klesá ze 14 metrů do hloubky asi 30 metrů, kde končí a přechází do strmého srázu (stěny). Jsou tam zbytky vraku zásobovací lodi egyptské armády. V mělčí části zase velké množství převisů a jeskyní. Často jsou vidět velké murény. Potápěčská lokalita je vhodná i pro driftové ponory.

Carless Reef

Dva velké podvodní korálové bloky umístěné na mělčím asi 14metrovém platu, které rychle klesá ve strmé stěně do velkých hloubek na severu. Vzhledem k tomu, že horní část bloků je zhruba 3 metry pod vodní hladinou, není zde žádná ochrana před vlnami a proudy. Potápění je zde možné pouze za bezvětrného počasí. Zde se setkáváme se silnějšími proudy přicházejícími obvykle ze severu, ale nelze se na tento směr spolehnout. Na náhorní plošině mezi ergy najdeme korálovou zahradu plnou různých druhů korálů a na okraji drop-offu korálovou věž plnou puklin plných korálového života. Útes je známý tím, že zde můžeme potkat velké murény volně plavající mezi korálovými bloky nebo krmící se želvy. Podél stěny potkáváme hejna ryb, ale i velké kanice...

El Fanadir

3 km dlouhý útes, kvůli jeho délce máme 2 místa El Fanadir – sever a jih. Podél stěny je písčitá plošina, zpočátku úzká, ale postupně se rozšiřující jižním směrem. Plošina končí drop-offem. Útes je zajímavý rozmanitostí podmořských živočichů, kteří se zde vyskytují: je zde mnoho perutýnů, štírů, kameníků, různé druhy murén, chobotnice ukryté ve stěně. Můžeme zde udělat snadný proudový ponor, kde nás proud unáší ze severu na jih.

El Fanous

Útes s velkou lagunou na západě, kde můžete potkat delfíny. Po opuštění laguny se dostáváme ke korálovým blokům, které jsou hojně pokryty korály. Mezi nimi je zajímavá korálová zahrada s obrovskými stolovými korály. Vrchol na El Fanous East je velmi pěkný a určitě zabaví podvodní fotografy na dlouhou dobu. Severní část stěny je také plná života díky proudům, které přinášejí živiny. Najdeme zde obrovské tvrdé korály a občas narazíme na želvu, Napoleona nebo velkého kanice.

Turtle Bay

Dvě malé laguny umístěné vedle sebe. Plaveme od první laguny mělkým průsmykem, při přechodu musíme být opatrní, protože hloubka nad útesem je jen 1-2 metry. Podél vnější stěny pokryté tvrdými korály se dostaneme do druhé laguny. Zde najdeme velkou korálovou zahradu, kde můžeme vidět různé druhy korálů. Již název útesu napovídá, že je možné potkat želvy, které se živí měkkými korály rostoucími v korálové zahradě. Občas se můžete setkat s dalšími zajímavými zvířaty, jako je rejnok nebo delfíni pocházející z nedalekého El Fanous.

Small Giftun

Je možné kolem něj dělat různé ponory, ale nejzajímavější ze všeho je proudový ponor. Drift začíná nad hlubokou stěnou hned za budovou policejní stanice, která se nachází na ostrově. Plaveme (někdy opravdu letíme) s proudem v optimální maximální hloubce mezi 27-30 metry a cestou pozorujeme obrovské vějíře gorgonií rostoucí ze stěny. Nad stěnou je možné vidět opravdu velké napoleony, kanice nebo tuňáky. Následně přeplaveme naším směrem rozvíjejícím se platem porostlým velkými tvrdými a ohnivými korály a dostaneme se ke stěně hlavního útesu, která je rovněž barevná a členitá, plná podmořského života. Není pochyb o tom, že jde o jeden z nejzajímavějších ponorů v Hurghadě. O něco dále, než bychom driftovali, je lokalita Erg Somaya, kotvit se zde dá jen za příznivého počasí a často jsou tu silné proudy, ale lokalita stojí za to. Přímo pod lodí padá útes do hlubin a ve 30 metrech najdete věž - komín plný měkkých korálů a pak v hloubce asi 10 metrů další věž obklopenou rudými mořskými anthiases. Celý útes je plný různých druhů korálů a ryb, často jsou k vidění i želvy.

Abu Ramada

Ostrov, kolem kterého je několik potápěčských lokalit. Je zde možné provádět stacionární ponor i aktuální ponor. Nejoblíbenějším místem pro potápění je South Abu Ramada, pro kterou jsou typické terasy skalnaté plošiny s mnoha korálovými bloky a věžemi. Po jižním platě je možné se dostat do eel garden. Ponor většinou končí nad menším vrakem v hloubce 5 metrů, kde často najdeme krokodýlí ryby. Kromě toho tu máme také Cave Abu Ramada s blokem s jeskyní plnou měkkých korálů v hloubce asi 20 metrů. Dalším místem je Erg Abu Ramada – malé, ale velmi pěkné místo, nazývané také Camel Reef – tři propojené věže se spoustou měkkých korálů obklopené četnými hejny rudomořských bradáčů. North Abu Ramada je lokalita obvykle se silnějším proudem – zde můžete zažít potápěčské „nebe“ nebo „peklo“, pokud je proud příliš silný.

Gotta Abu Ramada

Oválný útes, kde se můžete potápět ze dvou stran: Gotta Abu Ramada (východ), Gotta Abu Ramada (západ), můžete také skočit na drift a vidět velké korálové věže stojící v severní části. Celý útes je obklopen širokým platem hlubokým 12-14 metrů. Ve východní části útesu najdeme korálovou zahradu ve tvaru rozsáhlého labyrintu s velkými hejny korálových ryb. Není neobvyklé vidět zde velkého tuňáka lovit v hejnech ryb. Na západní straně stojí za vidění velká korálová věž. Místo se také nazývá Akvárium. Díky malé hloubce je místo vhodné pro všechny potápěče bez ohledu na jejich kvalifikaci. Místo je velmi oblíbené a je považováno za jedno z nejkrásnějších v Hurghadě.

El Aruk Giftun

Nachází se nedaleko ostrova Big Giftun. Na rozlehlé plošině s hloubkou 10-15 metrů je roztroušeno více než 40 korálových věží - sloupů. Díky tomu zde najdeme mnoho kotvišť a tedy i několik potápěčských lokalit. Občas i zde narazíme na silnější proud, díky kterému jsou věžše obklopeny červenými bradáči. Najdeme zde obrovské množství korálových ryb. Ve štěrbinách některých ergů se ukrývají metaříci mědění, občas můžeme zahlédnout skupinku perutýnů útočících na menší ryby. Často najdeme dobře maskované ropušnice velké nebo jejich příbuzného prudce jedovatého „Red Sea Walkmana“ (Iminikus filamentus).

Magawish

Lokality umístěné na 10m hlubokém bytě poblíž ostrova Magawish, na kterém nejsou příliš velké korálové bloky. Aruk Talata je místo s velkým množstvím klaunů a sasanek, trnuch modroskvrnných, hejny parmic a jiných ryb, někdy dokonce proplouvají barakudy. Shaab Eshta – dva menší ergy, jsou zde také malé, ale velmi živé korálové bloky a mořská tráva. Shaab Petra – menší erg vedle s ještě menším blokem, v jehož trhlině žijí metaříci mědění, odtud se dá doplavat k Tifany, což je blok podobné velikosti.

Hamda

Stěna na severní straně ostrova Big Giftun, v části, kde samotný ostrov klesá dolů. A tak je to pod vodou. Ale je tam malá pláž (místo se také někdy nazývá Stone beach) a zátoka, kde můžete zakotvit, ale pouze za příznivého počasí. K vidění jsou zde murény, větší kanice, tuňák, horní část útesu je členitá a bohatě pokrytá různými korály.

Banana Reef

Útes se nachází mezi ostrovy Velký a Malý Giftun, je otevřený na severní straně a mezi ním a Velkým Giftunem klesá mořské dno do velkých hloubek. Poplaveme podél hlavního útesu, který má tvar banánu, ale při ponoru doplaveme i kousek od něj k většímu ergu pěkně porostlému měkkými korály s hejny rybiček a dravců, kteří je loví. Najdeme zde hejna chňapalů a občas sem připlouvají i větší druhy rejnoků, např. síby.

Torfa El Shahed

Tato lokalita se nachází v blízkosti Banana Reef, ale vzhledem k chráněné laguně, kde kotví lodě a slabším proudům, je vhodná pro méně zkušené potápěče. Mělká voda a bohatá fauna a flóra činí toto místo velmi atraktivním. Můžeme vyplavat z laguny ven a proplouvat kolem několika ergů hojně pokrytých měkkými korály zejména na jejich severních stranách, kam jim proud přináší živiny. Je zde také možné provést driftový ponor a dosáhnout tak vzdálenějších věží. Je tu také Anemone City.

Shaab Sabina

Útes, u kterého se rozprostírá rozsáhlý labyrint korálových zahrad, se nachází také mezi ostrovy Malý a Velký Giftun. Lokalita je vhodná pro driftové potápění, takže se dostaneme co nejdále do korálových zahrad a můžeme mezi nimi a skrz ně libovolně proplouvat. Hloubka ponoru se pohybuje mezi 5-14 metry, vzhledem k tomu, že korálové zahrady jsou zajímavé právě v těchto malých hloubkách.

Ras Disha

Zátoka nacházející se u pobřeží v jižní části Hurghady. Už samotný hlavní útes je zajímavý, ale bloky, které cestou zpět obeplujeme, rozhodně stojí za prozkoumání. V jednom z nich najdeme tunel v hloubce 5 m, kde můžeme strávit bezpečnostní přestávku pozorováním četných hejn parmovců skleněných.

Abu Hasheesh

Útes kolem ostrova Abu Hashish se také nachází na jihu Hurghady. Kolem je plato, které z 10 až 20 metrů pomalu klesá a pak padá dále do hloubky. Můžeme prozkoumat korálové bloky, ale najdeme i mořskou trávu. Potkáváme spoustu rejnoků modroskvrnných, murény... Zkušenější potápěči se mohou hlouběji ponořit až k drop-offu a ti méně zkušení mohou proplout korálovou zahradou na mělkém platě.

V blízkosti pobřeží Hurghady máme také několik vraků, na kterých se potápíme: minolovka El Mina nebo Mohammed Hasabela, rybářská loď poblíž vraku El Mina. V přístavu je také malý vrak Balina.