Skip to main content Skip to footer

Zahrnuje Vaše pojistka potápění?

Cestovní pojištění na potápění v Egyptě

Než vyrazíte do Egypta do Hurghady nebo kamkoliv jinam do světa za potápěním, je dobré se ujistit, že Vaše cestovní pojistka zahrnuje potápění. Potápění, o kterém mluvíme jako o rekreačním, pojišťovny většinou řadí mezi tak zvané rizikové sporty. Termínem “rekreační potápění” označujeme bezdekompresní ponory do hloubky maximálně 40 metrů. Do jaké hloubky se můžete potápět tak, aby to kryla Vaše pojistka, záleží na tom, jakou potápěčskou licenci máte nebo se chystáte získat.

Ověřte, co Vaše cestovní pojištění zahrnuje

Pojišťovna však může mít vlastní definici hloubky potápění s přístrojem, např. do 10 metrů jde o rekreační sport, do větších hloubkek jde o sport rizikový. Pokud kupujete zájezd do Egypta u cestovní kanceláře, cestovní pojištění může být zahrnuto v ceně. Doporučujeme Vám si však ověřit, co konkrétně Vaše pojistka zahrnuje. Pokud se potápíte, měla by pojistka krýt náklady na léčbu, dekompresní komoru a případné pátrací a záchranné operace.

Sjednejte si vlastní krátkodobé cestovní pojištění

Pokud zjistíte, že pojištění potápění není zahrnuto, máte několik možností… Pokud je to možné, můžete požádat o rozšíření stávající pojistky o rizikové sporty. Další možností je uzavřít si vlastní cestovní pojištění. V tom případě je třeba se rozhodnout, zda se Vám vyplatí uzavřít pojistku pouze na dobu jednorázového pobytu v zahraničí. Ceny takového pojištění se pohybují řádově ve stovkách korun podle délky pobytu, výšky plnění a destinace. Například Egypt a Turecko jsou řazeny pojišťovnami do regionu “Evropa” a blízké okolí. Pojistku si snadno můžete sjednat on-line.

Uzavřete vlastní roční potápěčské pojištění

Pokud se přístrojové potápění stalo Vaším koníčkem a jezdíte na dovolenou spojenou s potápěním několikrát ročně, doporučujeme zvážit celoroční potápěčské pojištění DAN. Organizace DAN - Divers Alert Network se od roku 1983 zaměřuje na potápěčské pojištění a nehody s tím související. Toto pojištění Vám může krýt i jiné pojistné události, které nesouvisí s potápěním. Cena celoročního pojištění začíná od 70 Euro na jeden rok a může zahrnovat i pojištění dalších tří členů rodiny. Podívejte se na nabídku na www.daneurope.org

Rozdíl mezi výletem na potápění s cestovní kanceláří a domluvou přímo v potápěčském centru

Výlety na potápění prodávané cestovními kancelářemi v Egyptě v Hurghadě, jsou většinou zaměřené na ty, kteří nemají potápěčskou licenci a chtějí si potápění pouze vyzkoušet a podívat se ke korálovému útesu. Pokud jste již certifikovaní potápěči nebo si chcete udělat kurz potápění ať už základní nebo pokročilý, doporučujeme Vám se domluvit konkrétně s potápěčským centrem nebo instruktorem potápění, který se Vám bude věnovat a poskytne Vám všechny potřebné informace a případně dodá studijní materiály on-line eLearning předem.

Informace od delegátů cestovních kanceláří

Na tomto místě bychom rádi dodali ještě něco dalšího. Týká se to informací poskytovaných egyptskými delegáty cestovních kanceláří. Ti často informují klienty, že jejich pojištění přestává platit, pokud se rozhodnou zakoupit výlet (například na potápění) u někoho jiného, než právě u nich, delegátů cestovních kanceláří. Eventuálně také, že nemohou očekávat jejich asistenci. Za prvé, ještě před výjezdem do zahraničí Vám doporučujeme ověřit, co Vaše cestovní pojištění opravdu zahrnuje a jestli je Vaše pojištění v tom smylsu omezené. Za druhé, není tajemstvím, že delegáti získávají z prodeje výletů na informačních schůzkách provize.

Pokud by došlo k pojistné události na místě, například při potápění s námi, samozřejmě Vám budeme nápomocni. Nehody se však stávají velmi zřídka. S námi se budete potápět v potápěčském centru registrovaném egyptskou komorou potápění a vodních sportů CDWS (Chamber of Diving and Water Sports) s instruktory, kteří mají licenci od CDWS pracovat jako potápěčští průvodci v Egyptě. Kteří mají také uzavřené profesionální pojištění odpovědnosti za škodu.