Skip to main content Skip to footer

O životě v Rudém moři

O korálech a korálovém útesu

Co to je korál?

Korálové útesy vytvářejí domov pro ryby a mnoho dalších druhů zvířat. Při potápění v Egyptě v Rudém moři můžeme najít korálové útesy různých velikostí a tvarů. Některé se táhnou podél pobřeží, jiné obklopují ostrovy nebo samostatně „vyrůstají z mořského dna“. Najdeme zde mnohakilometrové útesy, ale i drobné korálové věže. Při potápění v okolí Hurghady můžeme pozorovat různé druhy barevných korálů – korály měkké, korály s tvrdými větvemi nebo korály mozkové a mnoho dalších.

Koráli patří do kmene Cnidaria řazeného do podkmene Anthozoa. Jsou to mořští bezobratlí – geneticky identičtí koráloví polypy žijící v koloniích. Polypy jsou drobné organismy příbuzné mořským sasankám a medúzám. V Rudém moři najdeme velké množství druhů korálů. V zásadě můžeme rozlišovat mezi tvrdými korály (Scleractinia, např. stoloví nebo mozkoví koráli) a měkkými korály (Alcyonacea). Tvrdí koráli vylučují uhličitan vápenatý a vytvářejí tak ochrannou kostru, která tvoří korálové útesy. Zatímco měkcí koráli nevylučují uhličitan vápenatý v takové míře a mají pouze skelet s ostnitou nebo zrnitou texturou, která odradí predátory. Jsou nedílnou součástí ekosystému korálových útesů.

Prosím, nedotýkejte se těchto křehkých zvířat a pohybujte se po korálovém útesu opatrně a s neutrálním vztlakem. Doporučujeme kurz PADI Peak Performance Buoyancy. Také vám doporučujeme nepoužívat opalovací krémy, které nejsou pro korály bezpečné.

Jak vzniká korálový útes

Koráli mohou být jednopohlavní s oddělenými samčími a samičími koloniemi, ale existují druhy, které jsou hermafroditní (některé druhy tvrdých korálů). Korálové útesy se začnou tvořit, když mateřský korál vypustí do vody larvy nebo gamety (vajíčka a spermie), dojde k oplodnění. Poté se larvy uvíznou na mořském dně a vyvinou se v nový korál. Útesové tvrdé korály potřebují pevné, relativně mělké dno. Jejich koráloví polypi tvoří tvrdé vápenaté schránky. Vytvářejí kolonie, které rostou stovky až tisíce let, spojují se s dalšími koloniemi a tím se korálový útes rozrůstá. Jsou vrstvené na sebe a mohou vytvořit i ostrůvek. Některé z korálových útesů se začaly tvořit již před 50 miliony let. Aby se korálovému útesu dařilo, je nezbytná přítomnost živočišných druhů, které pomáhají regulovat množství makrořas (mnohobuněčné řasy rostoucí na vnější straně korálů), jako jsou ježovky a býložravé ryby...

Korály se vyskytují především v mělkých vodách tropických moří. Mnoho korálů získává většinu živin díky slunečnímu záření fotosyntézou (některé druhy i více než 90 %). Ve svých tkáních hostí jednobuněčnou fotosyntetizující řasu zooxanthellae, díky které také mimochodem získávají své zbarvení. Koráli však přijímají potravu i vystrčením chapadel, často žahavých, a pomocí nich loví zooplankton, někdy i drobné rybky. Měkkým korálům, které nemusí vždy hostit zooxanthely, se daří ve vodách bohatých na živiny často se silnějšími proudy s nižší intenzitou světla.

Nebezpečí hrozící korálovým útesům

Lidé si myslí, že korálové útesy jsou poškozovány hlavně kvůli turistice a potápění. Ale o to nejde. Často se hovoří o úbytku korálových útesů v důsledku klimatických změn, tedy především změn teploty vody. Může to způsobit to, že korály začnou vytlačovat symbiotické zooxantelly nebo řasy zemřou? V důsledku toho koráli ztrácejí barvu, zbělají a umírají. Důvodem může být také například znečištění nebo onemocnění korálů způsobené bakteriemi, plísněmi a pravděpodobně i viry. Přítomnost těchto mikrobů nemusí okamžitě způsobit vážné onemocnění. Je to podobné jako u lidí. Pokud je korál zdravý, nemoc se neprojeví hned. Vnější faktory, které korál oslabují, jako jsou změny teploty vody, UV záření nebo znečištění, mohou usnadnit vznik onemocnění. Koráli také obecně nesnášejí kalnou vodu, sediment může ucpat otvory korálu, kterými polypy protahují chapadla nebo slouží jako ústa. Vymírání korálů může být způsobeno i útokem hvězdice zvané Trnová koruna nebo bouřlivým počasím, kdy vlny mohou zlomit korál rostoucí na vrcholu útesu. Egypt se zapojil do mezinárodního projektu Bleach Watch, který se věnuje sledování těchto změn a umožnění jejich studia. Snaží se také zvýšit povědomí mezi provozovateli potápění a průvodci o útesech, které pravidelně navštěvují.