Skip to main content Skip to footer

Aneb co to je drift a pick-up drift

Potápění v proudech v Hurghadě

Jezdíte se často potápět do Egypta, do Hurghady? Myslíte, že už znáte všechny potápěčské lokality jak vlastní boty? Nebo jste se už potápěli na mnoha různých místech na světě a máte co srovnávat? My věříme, že je stále co objevovat. Zejména pokud máte možnost udělat takzvaný pick-up drift.

Co je to drift a pick-up drift?

Drift znamená ponor v proudu. I na potápěčských lokalitách v Rudém moři v okolí Hurghady mohou být silnější proudy. Zejména na severních stěnách a u menších útesů na otevřeném moři. Proudy tu jdou obvykle ve směru od severu na jih. Je tedy lepší zorganizovat drift a to samozřejmě tak, že nás proud bude příjemně unášet a na konci ponoru nás vyzvedne loď (pick-up). Ale co Vám chceme na tomto místě hlavně říci: máme šanci prozkoumat zajímavé lokality vzdálené od kotvišť potápěčských lodí. Některé korálové útesy v Hurghadě, hlavně kolem ostrovů, jsou velké a dlouhé a kotviště bývají pouze na jižních stranách nad mělkými platy. Nezanedbatelným faktem je, že proud přináší živiny. Takže tam, kde je proud silnější, jsou i útesy živější.

Jak se takový ponor v proudu organizuje?

Abychom se dostali dále a ještě dále, je potřeba domluvit se na tom, že nás loď vysadí dál u útesu a pak vyzvedne na místě, kam nás proud donese. Takže uděláme takzvaný pick-up drift. V Hurghadě se potápíme z velkých potápěčských lodí, ale k dispozici máme také motorový člun Zodiac. Takže můžeme kombinovat, zda vyskočíme z velké lodi a nebo ze člunu a co nás pak po ponoru vyzvedne. Na konci ponoru obvykle průvodce vystřelí bójku, nejlépe blízko stěny a s bójí nad hlavou v hloubce kolem 5 metrů odplaveme směrem pryč od útesu do “modré”. Pokud máme bójku, budou o nás projíždějící lodi vědět a můžeme se bezpečně vynořit. Vynoříme se blízko bójky a čekáme na loď. Je důležité sledovat a řídit se pokyny posádky lodi. Je potřeba se trochu vzdálit od útesu, protože loď, která pro potápěče přijede, musí vypnout motor, nemůže se točit lodní šroub a loď nemůže manévrovat v momentě, kdy potápěče nabírá. Proto se snažme nastoupit na loď nebo vylézt do člunu bez zbytečných průtahů.

Doporučujeme specializované kurzy PADI Drift Diver (potápěč v proudu) nebo DSMB Diver (Delayed Surface Marker Buoy Diver, kde se naučíte správně vystřelit bójku).

Můžete si koupit naši knihu Hurghada Dive Sites & Wrecks, která je k dispozici i v češtině.

Na co si dát při proudovém ponoru (driftu) pozor?

  • Na lokalitách se silnými proudy se během ponoru nevzdalujte od stěny útesu.
  • Nevzdalujte se od potápěčského partnera a své skupiny.
  • Pokud se potápíte u hluboké stěny, držte stejnou hloubku jako Váš potápěčský průvodce a nebo partner.
  • Pamatujte, že potápění v proudu vyžaduje vynikající kontrolu vztlaku.
  • Nevynořujte se dál od útesu bez bóje, může projíždět loď.
  • Při nastupování na loď se řiďte pokyny posádky lodi. 

Potápěčské lokality vhodné pro pick-up drifty v Hurghadě

North Umm Gamar

Na severu ostrova Umm Gamar se nachází nedotčená korálová zahrada. Ponor není příliš hluboký, také tu obvykle nejsou příliš silné proudy. Začínáme u korálové věže v hloubce kolem 20 metrů a pokračujeme s útesem po levé ruce směrem ke korálové zahradě, která je směsicí měkkých a tvrdých korálů a obývají ji velká hejna korálových ryb.

El Fanadir Deep South

Pokud se vydáme od kotvišťě na El Fanadir South pouze na jih směrem k Hurghadě, zanedlouho narazíme na velmi rozsáhlé korálové zahrady, které se rozprostírají od hloubky 15 metrů až po 6 metrů dále na jih. Mezi nimi jsou písčitá plata, na kterých se v zimním odbobí zdržují velcí rejnoci jako například trnuchy jemenské nebo mangrové. Kvůli písčitým lagunám tu může být trochu horší viditelnost.

Shaab Pinky

Shaab Pinky

Shaab Pinky

Stěna na severní straně ostrova Velký Giftun blíže k pobřeží Hurghady. Ponor začíná nad hlubokou stěnou, jdeme s útesem po levé ruce, později se pod námi objevuje mělčí plato v hloubce kolem 15 metrů. Nad platem může proud zesílit, místo zesílení proudu z dálky poznáme podle velkého množství ryb. Na platě je několik velmi živých korálových bloků. Je šance tu potkat síby nebo barakudy.

Shaab Alex

Stěna u velkého Giftunu mezi potápěčskými lokalitamy Hamda a Shaab Sabina. Jdeme s útesem po pravé ruce. Dno stupňovitě klesá do hloubky. Útes je plný různých korálových ryb, někdy také potkáme síbu nebo želvu.

Fandira

Od ostrova Malý Giftun směrem na severo-západ vybíhá dlouhý útes, který tvoří velkou lagunu - Torfu El Shahed, také nazývanou Ben El Gebel, což znamená mezi horami či ostrovy. Na venkovní straně korálového útesu můžeme udělat ponor podél stěny. Když to proud a vlny dovolí, plaveme směrem na východ s útesem po pravé ruce. Tímto směrem je plato u korálového útesu čím dál hlubší. Je možné také plavat druhým směrem a dojít až ke kotvišti lodí na Torfě, dno zde není hluboko.

Erg Somaya

Erg Somaya

Erg Somaya

Na této potápěčské lokalitě mohou kotvit lodi jen v případě, že není silný proud. V opačném případě se dá kotevní lano těžko z lodi nalézt, protože vlaje v hloubce v proudu. V tom případě není od věci skočit na pick-up drift. Plaveme s útesem po pravé ruce, míjime několik korálových bloků vyrůstajících na hraně drop-offu. Poté mělčí erg se spoustou bradáčů šupinoploutvých. Ti ve velkých hejnech vyjíždejí proti proudu, který jim přináší potravu. Když je proud silný, můžeme končit ponor až tam, kde se začíná běžný drift na Police Station - Small Giftun. Proto pozor při vynořování na projíždějící lodi.

North Abu Ramada

North Abu Ramada

North Abu Ramada

Další z potápěčských lokalit v Hurghadě, kde mohou být velmi silné proudy, se nachází u ostrova Abu Ramada. Proto je tu lepší zorganizovat pick-up drift. Skáčeme na severní špičce útesu, pokud možno s negativním vztlakem. V závislosti na síle proudu, tedy pokud je velmi silný, se musíme dostat co nejrychleji na východní stranu útesu a pokračovat s útesem po pravé ruce. Proto doporučujeme ponor jen zkušeným potápěčům. Pokud je proud mírnější, můžeme se porozhlédnout po přepěkném platě a drop-offu na severo-západní straně.

Erg Abu Ramada

Erg Abu Ramada

Shaab Ayman - Erg Abu Ramada

U ostrova Abu Ramada můžeme také skočit na drift nad korálovou zahradou, která se nachází v hloubce kolem 20 metrů a pokračovat směrem k Ergu Abu Ramada a možná i dál, pokud je proud příliš silný. V místě, kde skáčeme, můžeme, hlavně v zimě, potkat žraloky lagunové, kteří odpočívají v malé jeskyni. Dalším pěkným místem po cestě je Erg Abu Ramada, tři spojené věže porostlé měkkými korály, které se při silném proudu ani nedají obeplavat dokola. V tom případě pokračujeme dále ke stěně směrem na Cave Abu Ramada.

Shaab Adel

Toto místo se nachází nedaleko jednoho z nejpopulárnějších korálových útesů v Hurghadě Gotta Abu Ramada. Nachází se tu plato v hloubce kolem 16 - 18 metrů. Ze dna vyrůstá několik korálových věží a bloků. Tato lokalita není příliš často navštěvovaná a proto je šance tu potkat i žraloka. Obeplouváme jednu věž za druhou a čekáme, zda se něco objeví. Bezpečnostní zastávku děláme u bóje, téměř všechny korálové věže jsou hlouběji než 5 metrů.