Skip to main content Skip to footer

O životě v Rudém moři

Nebezpečná zvířata Rudého moře

Která zvířata a ryby, žijící v Rudém moři, mohou být nebezpečná?

Pokud budete korálový útes jen pozorovat, neublíží vám. Velmi málo živočišných druhů je agresivních vůči potápěčům. Na této stránce naleznete přehled nebezpečných tvorů, které můžete potkat při potápění nebo šnorchlování v egyptské části Rudého moře.

Ropušnice a odranci

Tyto ryby mají ostré ostny s jedovou žlázou na hřbetě. Slouží jim jako obranný prostředek. Pokud se ryby cítí ohroženy, postaví ostny. Tyto ryby jsou nebezpečné, protože je na první pohled těžko rozeznáte od útesu, kde nepozorovaně číhají na svou kořist – drobné korýše a ryby. Odranci (Stonefish) je často k nerozeznání od kamene nebo jsou zahrabaní v písku. Proto si musíte dávat pozor, abyste na takovou rybu omylem nešlápli. Lépe se při potápění útesu vůbec nedotýkejte. Zajímavý druh ropšnice se jmenuje Red Sea Walkman - Inimikus filamentosus. Prochází se po písčitém dně pomocí tří paprsků předních ploutví, které vypadají jako drápy. Jako varování roztahuje barevné prsní a ocasní ploutve, připomínající motýlí křídla. Mimochodem, tato ryba je také velmi jedovatá.

Jako první pomoc při poranění se doporučuje ponořit postižené místo do horké vody (60°-70°), to denaturuje bílkovinnou složku jedu. Podejte léky proti bolesti, jde o velmi bolestivé zranění. Známé jsou i smrtelné případy! Neadekvátní reakce na bolest pod vodou může být pro potápěče také problém.

Perutýni

Do skupiny ropušnicovitých patří také perutýni. Jejich vzhled a způsob života je poněkud odlišný. Společné je to, že mají hřbetní ploutev vybavenou jedovatými ostny. Přes den lze perutýny nejčastěji vidět „sedět“ hlavou dolů pod různými převisy v útesu. V noci loví svou kořist, kterou jsou v případě perutýnů nejčastěji rybičky a drobní korýši. Tito lovci často obývají i vraky lodí.

Jako první pomoc se doporučuje ponořit postižené místo do horké vody, která denaturuje bílkovinnou složku jedu. Podejte léky proti bolesti, jedná se o velmi bolestivé zranění.

Murény

Murény v nás dokážou vzbudit respekt svým hadovitým tvarem těla, jejich kůže je holá bez šupin a pokrytá vrstvou slizu. Murény nemají prsní ploutve, hřbetní a řitní ploutve jsou spojeny v jednu, která se táhne po délce celého těla. Muréna obrovská, která je v Rudém moři hojná, dorůstá délky až 3 metrů. Murény samy o sobě na člověka neútočí, nemají jedovaté zuby ani ostny. Pokud však murénu podráždite, může dojít k bolestivému kousnutí s ostrými dozadu zahnutými zuby. Murény se živí lovem menších ryb, na lov se vydávají především v noci, přes den je lze spatřit zejména sedící ve štěrbinách útesu.

Trnuchy modroskvrnné a další rejnoci

Rejnoci patří mezi ryby (konkrétně parybám), místo kostí mají ale chrupavku, která dodává jejich tělu pružnost. V Rudém moři je rozšířena trnucha modroskvrnná, která má na ocase dva jedovaté ostny na obranu. Živí se drobnými korýši a rybami, které vyhrabává z písčitého dna. Hlavně v zimních měsících se setkáváme s většímy druhy rejnoků, jako je trnucha jemenská. Na mohutném ocasu má také jedovaté ostny. Občas je možné potkat i trnuchu leopardí. Žije tu také  parejnok elektrický, který pomocí elektrického výboje omráčí svou kořist – malé korýše, měkkýše a ryby.

Žraloci

Stejně jako rejnoky řadíme žraloky mezi paryby. Žraloky lze nejčastěji spatřit kolem útesů na otevřeném moři, kam se potápěči dostanou na safari lodích. Je možné spatřit žraloka bělocípého, žraloka tygřího a kladivouna. Některé druhy loví želvy a nemocné delfíny na hladině, ty lze považovat za potenciálně nebezpečné. Menší žraloci, jako je žralok lagunový, jsou obvykle plaší. Útoky žraloků nejsou v egyptské části Rudého moře příliš časté. O napadení potápěče žralokem v okolí Hurghady nemáme žádné informace. Šnorchlování se žraloky ale nedoporučujeme.

Ostenci

Tyto ryby patří k nejagresivnějším v Rudém moři, zejména v měsících červenec až září, kdy probíhá období jejich rozmnožování. Ostenci budují své trychtýřovité hnízdo v písčitém dně, kam kladou jikry. Pak brání celý vodní sloupec nad ním až k hladině. Pokud tedy vstoupíte na jejich území, doporučuje se utéct vodorovným směrem a chránit se ploutvemi. Případy, kdy se ryba zakousne do ploutve potápěče, jsou poměrně časté. Ostenec titan (Ostenec nazelenalý), kterého lze považovat za nejagresivnější rybu Rudého moře, dorůstá velikosti až 75 cm.

Ježovky

Zejména při vstupu do vody ze břehu hrozí nebezpečí poranění mořským ježkem. Mořští ježci žijí mezi kameny a nejčastějším zraněním je zapíchnutí ostnu černé ježovky diademové do bosé nohy. Jedná se o velmi bolestivé poranění, ostny ježovky jsou velmi křehké, takže je téměř nemožné je z rány vlastní silou vytáhnout. Bude trvat asi 3 dny, než bolest odezní a tělo vstřebá zbývající části ostnů. Jako první pomoc se doporučuje ponoření do horké vody. Dále pinzetou opatrně odstraňte viditelné ostny, ale pozor, jsou křehké a většinou část z nich zůstane v ráně. Aplikujte antiseptický roztok nebo volně prodejnou antibiotickou mast. Hrozí následná infekce, doporučujeme navštívit lékaře.

Homolice

Největší nebezpečí představují homolice!!! Je to plž žijící v pěkné kuželovité mušli. Většinu času leží zahrabaný v písku a vyčnívá jen zvlněný sifon, který si ryby mohou splést s červem. Pokud se ryba dostatečně přiblíží, zasáhne ji plž svou jedovatou harpunou, která je s tělem spojena dlouhým vláknem. Jed některých druhů homolic je vysoce účinnou směsí nervových toxinů (conotoxin), která navíc obsahuje látky urychlující činnost srdce, což zajišťuje rychlý a fatální účinek. I z těchto důvodů vás varujeme před sbíráním lastur mořských živočichů. Tento plž je nočním živočichem a ve dne není aktivní.

Ohniví koráli

Další nebezpečí představují samotní koráli, kteří mohou způsobit velmi bolestivé popáleniny hojící se mnoho dní. Zejména je to žahavka keříčková zvaná "fire coral". Prosíme, nelámejte korály jako suvenýr a nešnorchlujte nad příliš mělkými korálovými útesy v Egyptě. Jako první pomoc doporučujeme opakované ošetření slabou kyselinou (např. ocet, citron). Ránu je nutné udržovat čistou a suchou, v případě potřeby podat léky proti bolesti.

Čtverzubci a další nebezpeční živočichové

Čtverzubci, ježíci a mořské jazyky - tyto ryby produkují toxiny na svou obranu, při neodborné přípravě jako jídlo hrozí otrava (čtverzubec je v Japonsku znám jako ryba fugu). Plotos pruhovaný – tato ryba má ve svých hřbetních a prsních ploutvích jedové ostny. Bodnutí je extrémně bolestivé. Doporučuje se ponoření do horké vody. Často je možné vidět husté hejno mladých ryb, které společně hledají potravu v písku. Hvězdice trnová koruna – je pokryta jedovatými ostny. Lze použít kortizonovou mast jako první pomoc při podráždění kůže. K odstranění trnů z rány je nutná návštěva lékaře.

Informace si můžete ověřit také na DAN - Divers Alert Network.

About the author

Pavla