Skip to main content Skip to footer

Buddy check přispívá k bezpečnosti potápění

Partnerská kontrola a správné vyvážení potápěče

Kontrola potápěčského partnera před každým ponorem (buddy check)

V potápěčském centru v Hurghadě při výcviku v rámci kurzů potápění nebo rekreačního potápění klademe důraz na správný buddy check potápěčů před potápěním. Většina potápěčských nehod nebo nepříjemných situací při potápění začíná na hladině, ať už ve fázi plánování ponoru, nebo vynecháním partnerské kontroly potápěčů před vstupem do vody. Během základního kurzu potápění (OWD PADI) je jedním z prvků výcviku budoucího potápěče provádění vzájemných kontrol před každým ponorem. Je velmi důležité nepřeskočit tuto fázi přípravy na potápění po kurzu potápění. Zabere to jen chvilku a umožní potápěčům vzájemně se seznámit s výstrojí partnera a najít případné problémy týkající se potápěčské výstroje. 

Jaké jsou fáze buddy checku potápěčů?

B - BCD/žaket - zkontrolujeme, zda můžeme do BCD dofouknout vzduch a vypustit jej pomocí inflátoru. To nám umožní zkontrolovat, zda je středotlaká hadice správně připojena k inflátoru. Pokud není hadice správně připojena a/nebo je zavřená lahev, nebude možné do BCD dofouknout vzduch. Také kontrolujeme, zda lze vzduch vypustit - různé modely BCD mohou mít vypouštěcí ventily na různých místech - vyplatí se vědět, kde jsou

Z - zátěž - kontrolujeme, zda si potápěčský partner nasadil zátěžový opasek nebo zda si vzal zátěžové kapsy, pokud má BCD s integrovaným závažím. Zátěžový opasek by mělo být možné rychle uvolnit jednou rukou. Měl by se odpínat doprava. Volný konec opasku se nesmí zamotat tak, aby bylo zabráněno snadnému odepnutí a odhození zátěže. Častou chybou zejména u začínajících potápěčů je zapomenutí zátěžového opasku – buddy check pomůže tuto chybu napravit

P - přezky - zkontrolujeme, zda jsou všechny přezky BCD zapnuty a utaženy tak, aby žaket seděl na těle potápěče. Je velmi důležité zkontrolovat popruh, který drží potápěčskou lahev. Pokud je popruh příliš volný, lahev se uvolní. V tomto případě je jednodušší dotáhnout popruh na suchu než ve vodě. Aby se zabránilo vyklouznutí lahve, vyplatí se před připevněním žaketu na lahev popruh namočit - mokrý popruh se snadněji utahuje

V - vzduch/automatika - před kontrolou zda potápěčská automatika funguje, se vyplatí zkontrolovat, zda je otevřená potápěčská láhev. Ventily na lahvích se otevírají doleva. Pokud je lahev otevřená, dalším krokem je kontrola tlaku (měl by být asi 200 barů). Pak lokalizujeme oktopus partnera (záložní zdroj vzduchu) a buď z něj dýcháme sami, nebo požádáme partnera, aby z něj dýchal. Během toho se díváme na ručičku na manometru/tlakoměru. Pokud klesne, znamená to, že potápěčská lahev byla otevřena a poté zavřena. Pokud ručička tlakoměru - spadne a vrátí se při dýchání do původní polohy, znamená to, že lahev je otevřena jen částečně. Ručička na manometru by neměla během dýchání vibrovat nebo viditelně klesnout.

K - konečné OK. Partnerovi připomínáme masku, šnorchl, ploutve a potápěčský počítač. Potápění na korálových útesech v Hurghadě probíhá z potápěčských lodí, takže po vzájemné kontrole se potápěči vydávají na spodní palubu lodi, odkud dlouhým krokem vstupují do vody.

Perfektní vztlak a správné vyvážení potápěče

Pokud jsme se dlouho nepotápěli, máme novou potápěčskou výstroj nebo jsme se před tím potápěli v jiných vodách (sladkovodní jezera nebo moře s nízkou salinitou), po vstupu do vody bude třeba zkontrolovat, zda máme dostatečné množství zátěže.

Množství zátěže, které potápěč potřebuje, závisí mimo jiné na: tloušťce potápěčského obleku (čím je silnější, tím více závaží), typu a velikosti lahve (hliníkové láhve vyžadují více závaží než ocelové láhve) a salinitě vody (čím vyšší salinita, tím více zátěže).

Je vhodné si vzít pouze tolik zátěže, kolik je nutné. Je chybou brát větší zátěž, než je třeba. Pokud je potápěč přetížený, je obtížné udržet neutrální vztlak a správnou polohu - trim. Nejjednodušší způsob, jak rozpoznat přetíženého potápěče, je podle svěšených nohou a velkého množství vzduchu v BCD na malých hloubkách. Závaží by mělo být symetricky rozloženo. Trimovací kapsy u BCD se používají k tomu, aby pomohly potápěči získat správnou horizontální polohu pod vodou trim.

Jak provést kontrolu vyvážení?

Plně ustrojeni vstupujeme do vody příliš hluboké na stání. Vypustíme všechen vzduch z BCD a při tom nekopeme nohama. Provedeme dlouhý výdech – měli bychom pomalu začít klesat. Po nadechnutí bychom se měli vrátit na hladinu tak, že ji máme na úrovni očí. Vzhledem k tomu, že se vyvažujeme s plnou lahví, musíme počítat s tím, že vzduch, který při potápění vydýcháme, také něco váží. To musíme vykompenzovat přidáním 2 kilogramů, aby nás to na konci ponoru, kdy se lahev stane lehčí, nevyneslo na hladinu.

Pokud se potápíme v Hurghadě v Rudém moři, měli bychom počítat s vysokou salinitou. Rudé moře má salinitu 28 až 42‰. Pro srovnání: Baltské moře 2 až 12‰, Jaderské moře 4 až 38‰, Indický oceán asi 34‰.

Při výcviku s námi v rámci kurzu potápění v potápěčském centru v Hurghadě si můžete být jisti, že vás  naučíme správný buddy check nebo, pokud již jste certifikovaným potápěčem, vám jej připomeneme. Pomůžeme vám také s kontrolou vztlaku a vyvážením tak, abyste se vždy potápěli se správným množstvím zátěže.