Skip to main content Skip to footer

Během kurzu OWD v Hurghadě a vždy před potápěním

Sestavení a kontrola potápěčské výstroje

Pracuji jako instruktor potápění v Hurghadě a pozoruji, že mnoho potápěčů bez ohledu na počet ponorů nebo úroveň nemá ve zvyku kontrolovat svou výstroj hned po jejím sestavení.

Během potápěčských kurzů OWD v Hurghadě od první lekce ukazujeme studentům, jak kontrolovat potápěčskou výstroj. Předpokládáme, že po absolvování kurzu OWD nebudou noví potápěči hned disponovat vlastní potápěčskou výstrojí. Při půjčování potápěčského vybavení je velmi důležité vědět, jak jej správně zkontrolovat. I když máme vlastní potápěčskou výstroj, musíme počítat s tím, že se občas něco opotřebuje. Stojí za to to zjistit, než skočíme do vody a začneme s ponorem.

Jak správně sestavit potápěčskou výstroj

1. Žaket (BCD)

 • Připevnění BCD na potápěčskou lahev
  Začít bychom měli navlhčením popruhu na BCD – bude snazší jej na lahvi pořádně utáhnout. Přeskočení tohoto kroku může mít za následek uvolnění potápěčské lahve po vstupu do vody. Vždy je jednodušší nastavit popruh BCD před potápěním na břehu nebo na lodi
 • Výška upevnění BDC na lahvi
  Horní okraj potápěčské vesty by měl být asi 2 centimetry nad ventilem tlakové láhve, aby při našroubování potápěčské automatiky netlačil její první stupeň na zadní část hlavy potápěče.
 • BCD by mělo být na lahev namontováno symetricky

2. Automatika

 • Zkontrolujeme, zda je na prvním stupni automatiky O-kroužek a zda není poškozen
 • Našroubujeme první stupeň do ventilu láhve (typ DIN)
 • Připojíme středotlakou hadici k inflátoru (pomocí rychlospojky)

Otevřeme ventil potápěčské lahve

 • Při otevírání potápěčské lahve zajistíme, aby bylo sklíčko manometru (tlakoměru) nasměrováno k BCD
 • Zkontrolujeme, zda je potápěčská láhev plná (tlak láhve přibližně 200 barů)
 • Dalším krokem je nafouknutí BCD – tímto způsobem můžeme zkontrolovat, zda jsou vypouštěcí ventily na žaketu správně utaženy. Pokud BCD "nedrží" vzduch, měli bychom utáhnout ventily na BCD a znovu zkontrolovat
 • Zkontrolujeme, kde jsou vypouštěcí ventily v BCD a zda fungují
 • Zkontrolujeme, zda můžeme vzduch vypustit přes inflátor - zvláště pokud se potápíme ze břehu - do inflátoru se může dostat písek a pružina pod vypouštěcím tlačítkem se může ucpat. V tomto případě můžeme BCD nafouknout, ale nebudeme schopni vypustit vzduch pomocí inflátoru.

Kontrola potápěčské automatiky

 • Zkontrolujeme tlačítko vzduchové sprchy
 • Kontrolujeme, zda můžeme dýchat z automatiky – vždy nejprve vydechneme! Pak se nadechneme. Upevňujeme si tak návyk, který bychom měli mít při výměně automatik pod vodou – nejprve regulátor očistíme od vody (výdech) a teprve poté nádech.
 • Stejně tak kontrolujeme octopus (alternativní zdroj vzduchu) pro našeho partnera
 • Při této kontrole se díváme na manometr - při použití vzduchové sprchy nebo dýchání z automatiky by se ručička na manometru neměla pohybovat ani vibrovat
 • Zavřeme potápěčskou lahev, vydýcháme zbylý vzduch z hadic a tak zkontrolujeme, zda nejsou porušené membrány na druhém stupni automatiky. Zjednodušeně řečeno zkontrolujeme, že při zavřené láhvi nemůžeme přes automatiku dýchat.
 • Pokud je tlaková láhev zavřená, manometr ukazuje nulu a my jsme stále schopni i v malé míře dýchat z automatiky, znamená to, že pod vodou nám kromě vzduchu bude automatika podávat i... vodu. To je pravděpodobně způsobeno porušenou membránou (jedna ze dvou) a měli bychom si uvědomit, že bychom takovou automatiku neměli pod vodou používat.

Hadice a náustky na automatice

 • Při kontrole potápěčské výstroje se vyplatí věnovat pozornost středotlakým a vysokotlakým hadicím (manometr). Zkontrolujte, zda hadice nejsou poškozené nebo prasklé.
 • Při kontrole automatiky věnujte pozornost náustkům - zda nejsou rozkousané nebo v nich nejsou otvory (v tomto případě při dýchání pod vodou může regulátor podávat kromě vzduchu i vodu)

Kontrola chuti a zápachu vzduchu

Při kontrole potápěčské výstroje máme možnost zkontrolovat chuť a zápach vzduchu, který budeme dýchat.

 • Pokud má vzduch divnou chuť nebo zapáchá, vyměňme lahev, aby nedošlo k otravě pod vodou. Pokud tuto možnost nemáme, změňme potápěčské centrum...

Samokontrola po sestavení potápěčské výstroje trvá asi 2 minuty. Vynecháním této fáze přípravy na potápění se můžeme vystavit nečekaným problémům, kterým lze předejít.

Během kurzu potápění OWD v Hurghadě vás naučíme, jak si správně sami sestavit a zkontrolovat potápěčské vybavení.