Skip to main content Skip to footer

Na co si dát pozor, bezpečné potápění v Hurghadě

Bezpečnostní pravidla při potápění z lodi

Jak kotví lodě na korálových útesech v Hurghadě, aby se zabránilo ničení korálů a na co si dát pozor, aby byly ponory z lodi bezpečné.

Potápěčské lodě v Hurghadě - kotviště

Potápěčské lodě v Hurghadě mají připravená kotviště u korálových útesů. Už mnoho let je zakázáno vyhazovat kotvy – brání se tak ničení korálových útesů. Protože většinu roku vanou větry ze severu, kotviště se nacházejí na jižních částech útesů. Připlouvající potápěčské lodě si berou na stálo připevněná kotevní lana a svá lana k nim přivazují. Vítr, proud a vlna táhne potápěčskou loď pryč od útesu.

Kotvení dalších potápěčských lodí

Vzhledem k tomu, že počet vyvazovacích kotevních lan na útesech je omezený, potápěčské lodě, které připlují později, se přivazují k lodím již ukotveným u útesu. Vznikají tak „řady“ lodí. Čím dříve loď z potápěčského centra v Hurghadě odplouvá, tím větší je šance zakotvit blíže k útesu. Potápěči tak neztrácejí čas doplaváním útesu.

Plavání pod potápěčskými loděmi v Hurghadě

Důrazně doporučujeme, abyste se nepřibližovali ke šroubům potápěčských lodí, i když je loď uvázána a motor vypnutý. Když jsme na ponoru pod vodou, víme velmi málo o tom, jak se mění povětrnostní podmínky. Může se stát, že vítr náhle změní směr a lodě potřebují rychle odplout od útesu. Pokud z nějakého důvodu musíme při potápění plavat pod loděmi, zůstáváme na hloubce 5-6 metrů nebo hlouběji. I v případě, že loď začne manévrovat, budou potápěči v bezpečí.

Výstup a sestup pod vodu u korálových útesů

Nejbezpečnější místo pro zanoření a vynoření je mezi útesem a první zakotvenou potápěčskou lodí. V této zóně nebudou manévrovat žádné lodě. Pokud se z nějakého důvodu potřebujeme vynořit mimo tuto oblast, na otevřeném moři daleko od útesu, je vhodné a určitě doporučené vypustit nejdříve bóji (SMB), která signalizuje polohu potápěčů.

Potápění z potápěčských lodí v Hurghadě

Základní bezpečnostní pravidlo – nikdy nevstupujte do vody (potápění, šnorchlování nebo plavání), pokud běží motor lodi a výstupové žebříky jsou zvednuténa palubě. Pokud končíte ponor a vidíte, že lodě nemají spuštěné žebříky, ale lodní šrouby ještě nepracují, nevynořujte se poblíž lodí. Co se může stát - žebříky budou spuštěny nebo se lodě mohou začít pohybovat. Vynořujeme se v bezpečné vzdálenosti. Po vynoření se na hladinu sledujeme signály posádky – zda můžeme plavat k lodi nebo máme zůstat poblíž útesu.

Označení potápěčských lodí v Hurghadě

Dobrá potápěčská centra v Hurghadě spouštějí pod loď lano s logem potápěčského centra. Díky tomu mohou potápěči rozpoznat svou loď. Když opouštíte loď z důvodu šnorchlování nebo plavání, stojí za to zapamatovat si název lodi a/nebo potápěčského centra. Je potřeba si uvědomit to, že ke stejnému útesu přijedou další lodi a zakotví.

Přestože je potápění z lodi v Hurghadě jedním z nejpříjemnějších a nejatraktivnějších potápěčských zážitků, je důležité znát pravidla, aby byla zajištěna vaše bezpečnost.