Skip to main content Skip to footer

Co ovlivňuje výběr potápěčské lokality

Jaký je nejlepší korálový útes v Hurghadě?

“Jaký je nejlepší korálový útes v Hurghadě?” – to je otázka, kterou potápěči často kladou. Odpověď může být tak trochu překroucená. Je to útes, na který umožní počasí v daný den plavbu a který bude nejlépe vyhovovat dovednostem potápěčů na lodi.

Útesy - potápěčské lokality v Hurghadě jsou vzdálené 30 minut až 1,5 hodiny plavby lodí z přístavu. Ke kterým útesům dané potápěčské centrum pluje, závisí také na umístění, ze kterého loď vyplouvá. Potápěčská centra umístěná v centru Hurghady mohou doplout ke všem útesům v oblasti Hurghady.

Rozhodujícím faktorem při výběru útesu je vítr

Velmi důležitým faktorem určujícím výběr korálového útesu - potápěčské lokality je počasí, konkrétně síla a směr větru. Větry nad Rudým mořem v Egyptě vanou většinou ze severu, takže kotviště lodí se nachází na jižních částech útesů.

  • Je-li síla větru větší, může se ukázat, že ne na všechny útesy lze doplout. Jedinou možností jsou ty větší, které jsou chráněny před vlnami.
  • Také velikost vln určuje výběr útesu. Ve velkých vlnách nemohou lodě plout všemi směry - boční vlny velmi ztěžují manévrování a pobyt na lodi není pro potápěče příjemný.

Mořské proudy a korály

Na útesech v Hrghadě, kde se často vyskytují mořské proudy, např.: Carless Reef, Umm Gamar a Erg Abu Ramada, můžeme vidět krásné měkké korály. Živiny přinášené proudem způsobují, že měkké korály bujně rostou a pokrývají celé stěny barevným kobercem.

Útesy se stěnami pokrytými gorgoniemi a měkkými korály lze vidět během ponorů na potápěčské lokalitě Police Station na Small Giftunu. Abyste mohli plně docenit kouzlo tohoto útesu v Hurghadě, musíte mít licenci AOWD, protože gorgonie vyrůstají v hloubce pod 20 metrů a je potřeba skočit na ponor v proudu (tzv. drift).

Útesy pokryté tvrdými korály. Příkladem takových útesů v Hurghadě je Gotta Abu Ramada (hlavně východní část útesu), Shaab Sabina (také nazývaná Sabina Garden) nebo Erg Somaya s krásnými stolovými korály.

Korálový útes a podmořský život

Útesy v Hurghadě bohaté na murény, chobotnice a perutýny. Tyto živočišné druhy mají rády především skalnatá místa se spoustou děr, kde se mohou přes den schovat. Takovým útesem v Hurghadě je El Fanadir. Na první pohled to sice není nijak velkolepý útes, ale potápěče rozhodně dokáže překvapit různými druhy murén, velkým množstvím chobotnic (a dalších hlavonožců, jako jsou olihně a sépie) a perutýny lovícími drobné rybky.

Útesy s delfíny v Hurghadě. Těžko někomu slíbit, že v daný potápěčský den určitě narazíme na delfíny. Jsou to inteligentní mořští savci, kteří buď budou chtít plavat směrem k potápěčům nebo se vzdálit. Bohužel plavby za delfíny, které jsou v Hurghadě oblíbené, tato zvířata plaší. Lodní šrouby a spousta lidí, kteří plavou na hladině, nutí delfíny ke změně místa. Útesy, kde se můžeme potenciálně potápět s delfíny, jsou El Fanous a El Fanadir. Nedá se říci, že nebudeme mít možnost zaplavat si s delfíny na jiných útesech – jde o zvířata, která urazí značné vzdálenosti a potkat je je možné na jakémkoli útesu v Hurghadě.

Útesy se želvami. V Hurghadě je několik útesů, kde je větší šance na setkání s těmito vodními plazy. Torfa Ben El Gebel a Shaab Sabina - nacházející se mezi Malým a Velkým Giftunem, Police Station a Erg Somaya (nachází se u Small Giftun) - na těchto útesech, zejména na ponorech v proudu (drift diving), máme šanci potkat želvy. S těmito zvířaty se také poměrně často setkáváme na ponorech na útesu El Fanadir.

Korálové útesy v Hurghadě se v závislosti na poloze potápěčské lokality liší druhy korálů (měkké a tvrdé), množstvím a druhy ryb obývajících dané místo a možností setkání s většími zvířaty. Tato rozmanitost míst podle mého názoru činí potápění v Hurghadě u Rudého moře atraktivní.